Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

TRENÉRSTVÍ SE NEDÁ NAUČIT.  TO SE MUSÍ POCHOPIT!!!

Metodika mládeže

 

Trenérství!? To nikdy nebudou definitivní odpovědi!!!

Veškerá metodika vychází, podle mého mínění, ze seniorského hokeje. Pro seniorskou kategorii pochopitelně kdysi metodika vznikla. Hokej na této úrovni byl veřejností vždy nejvíce sledován, a proto ta pozornost. Od ní se s vývojem hokeje postupně odvíjely a rozpracovávaly tréninkové postupy dalších mladších kategorií tak, jak se tyto kategorie přirozeně vytvářely. Ale už bylo znát, že následné doplňování metodiky pro mladší vznikající kategorie je jen jakýsi nutný doplněk metodiky vrcholové. Proto jsou stopy seniorské metodiky dnes patrné bohužel i u těch nejmladších kategorií, kde to nejvíce škodí.

Největší pozornost je logicky vždy věnována metodice vrcholové sportu, ta se neustále zdokonaluje. A tak se nadále zvýrazňuje rozdíl mezi rozpracovaností tréninkových postupů hokeje na vrcholové úrovni a hokeje těch začínajících, nejmladších. Nehledě na to, že v minulosti se s hokejem začínalo ve 12 -15 letech, ale dnes je běžné začínat s hokejem ve 4 letech.

Metodika ovlivněná seniorským hokejem nedělala v minulosti tolik škody pro začínající kategorie, tehdy pro 12 – 15 leté, protože zaměření dospělého tréninku na tělesnou kondiční složku sportovního tréninku pro organismus 12 – 15 letého hokejistu se ještě dalo snést. U těchto mládežníků byl rozvoj výkonnosti přes tělesnou kondici již na místě. Ale jinak je to u dnes začínajících dětí ve věku 4 let. Jejich organismus není přizpůsoben takovému tréninku, tyto děti nejsou malými dospělými.

Současná metodika nejmladších hokejistů je zastaralá. Je postavena na původní metodice, jen se opakuje, obměňuje, doplňuje. Ale v podstatě je na stejné bázi.

Metodika dětí musí být postavena na zcela jiných základech. Je žádoucí se vymanit z tradičního stereotypu a podřídit metodiku dětem, a ne aby se trénink děti podřizoval zastaralé metodice, nevhodné metodice.

TOPlist